Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej – trwają intensywne prace końcowe

W połowie grudnia 2020 r. zakończyły się prace budowlane związane z powstaniem Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Zakończenie budowy zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a odpowiednie służby przeprowadziły już wymagane odbiory techniczne.
Nadal trwa wyposażanie wnętrza obiektu – gotowa jest kaplica, dostarczono sprzęt gastronomiczny i medyczny oraz wyposażenie pokoi i pomieszczeń pomocniczych.

 

 

Gmina Sanok podpisała także odpowiednie umowy na:

  • dostawę wyposażenia gospodarczego z terminem realizacji do końca stycznia 2021r.;
  • dostawę wyposażenia elektronicznego (RTV/AGD) z terminem realizacji do końca stycznia 2021r.;
  • dostawę i montaż mebli do całości obiektu obejmujący m.in. szafy, pawlacze, stoły, krzesła, biurka i meble wypoczynkowe z terminem realizacji na początek lutego 2021r.;
  • dostawę i montaż rolet, żaluzji i moskitier oraz wyposażenia tekstylnego z terminem do końca lutego 2021r.

Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z założeniami, na przełomie marca – kwietnia obiekt będzie już gotowy do przyjęcia pierwszych pensjonariuszy! W 21 komfortowo wyposażonych pokojach z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszkańcy będą mieli naprawdę godne i bezpieczne warunki pobytu i z pewnością poczują się, jak u siebie w domu.

Inwestycja byłaby trudna do zrealizowania bez wsparcia zewnętrznych środków finansowych, których udział w całym przedsięwzięciu to 3 249 040, 73 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 8 331 111, 01 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. “Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.