Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza, że do 31 października 2019 r. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą składać wnioski na dotację na działalność statutową.

Warunkami do uzyskania dofinansowania są:

  1. Wpisanie KGW do rejestru u Pełnomocnika d/s Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze ARiMR;
  2. Założenie rachunku KGW w dowolnie wybranym banku;
  3. Rozliczenie ewentualnej dotacji otrzymanej w 2018 roku;
  4. Po założeniu rachunku bankowego, złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w Powiatowym Biurze ARiMR (brak możliwości składania wniosków online).

Wnioski mogą składać Koła działające: na wsi, w miastach do 5000 mieszkańców oraz w większych miastach, na obszarze których istnieją sołectwa.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
  • do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
  • do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).

 

Cały projekt trwa do 31grudnia 2019 r.,

Budżet przeznaczony na dotacje wynosi 40 000 000 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na poniższej stronie:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html?fbclid=IwAR1FoMcGwlLvGqYuRHeLP2LxxzF8fpxoXynN8–FmMDpIrOOMVcaCYPZLP4