Dotacje na działalność gospodarczą dla mieszkańców gminy Sanok

Lokalna Grupa Działania “Zielone Bieszczady”, działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od 20 sierpnia do 6 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady” (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html