Dotacje na projekty ekologiczne

Program oferujący małe granty do 10.000 zł bez wkładu własnego, przeznaczone na opracowanie autorskich pomysłów dotyczących podtrzymania lub ratowania środowiska naturalnego. Głównym celem programu jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., natomiast partnerem społecznym prowadzącym sekretariat konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Celem projektu jest:
– kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
– aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej,
– wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Wnioski mogą składać:
Szkoły, przedszkola, instytucje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i działające na terenie województw:
– śląskiego,
– podlaskiego,
– podkarpackiego,
– zachodniopomorskie,
– mazowieckiego.

Tematy konkursowe:
1. Poszanowanie przyrody, a w szczególności poszanowanie wody, ziemi, powietrza i energii;
2. Działania sprzyjające zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka i cywilizacji na środowisko;
3. Promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania oraz polityk i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy).

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2019 (nie ma możliwości składania wniosków przez internet). Nagradzanych jest pięć najlepszych, autorskich pomysłów w każdym z województw objętym jego realizacją.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 250.000 zł.

Źródło oraz więcej informacji poniżej:
http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/

Kontakt:
mailto:fundacjazagoramizalasami@gmail.com