Dożynki w Gminie Sanok

Wójt Gminy Sanok, Gminny Ośrodek Kultury, Sołectwo Czerteż i Zabłotce zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 27 sierpnia 2017r.  w Czerteżu.