Drogi ważne dla wszystkich

O tym jak ważna jest dobra sieć komunikacyjna wiedzą wszyscy. Mieszkaniec każdej miejscowości, liczy na bezpieczny i łatwy dojazd do swojego domu oraz miejsca pracy czy szkoły.

W 2017 r. na terenie Gminy Sanok przeprowadzono kilka bardzo ważnych inwestycji w infrastrukturę drogową. W miejscowości Płowce przebudowano drogę na tzw. „Kopań” o długości 485m. Wartość inwestycji wyniosła ok. 140 tys. zł z czego Gmina Sanok pozyskała 106 tys. zł dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Do końca roku planuje się także przebudowę drogi o dł. 780 m w miejscowości Lalin. Planowana przebudowa drogi „między osiedlami” również zostanie dofinansowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na to zadanie Gmina Sanok pozyskała ok. 230 tys. zł dotacji. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace w Lalinie zakończą się w połowie grudnia.

[fb_button]

Remonty dróg są ważne, przede wszystkim dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak nie możemy zapominać, że od jakości dróg zależy także rozwój gminy i jej atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna. Bez dobrej infrastruktury drogowej firmy nie będą chciały u nas inwestować a turyści przyjeżdżać. Dojazd i dobra komunikacja to podstawa rozwoju – tłumaczy Wójt Gminy Sanok Anna Hałas.

Prace związane z przebudową dróg wykonywane były także w Mrzygłodzie „nad Sanem” o dł. 1170 m oraz w Strachocinie „k. Piotrowskiego” o dł. 845 m oraz „k. Radwańskiego” o dł. 800 m. Koszt całkowity robót wyniósł prawie 210 tys. zł, czego ponad 160 tys. zł przeznaczył na ten cel Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach środków przeznaczonych na modernizację dróg poscaleniowych.

Obok dróg, których przebudowa została dofinansowana ze środków zewnętrznych, na terenie Gminy Sanok przebudowano także drogi w Bykowcach, Dobrej, Hłomczy, Jurowcach, Kostarowcach, Pakoszówce, Prusieku, Sanoczku, Strachocinie, Tyrawie Solnej, Niebieszczanach i Stróżach Małych. Koszt powyższych prac to 835 tyś zł, dzięki środkom finansowym wygospodarowanych w budżetu Gminy Sanok przebudowano łącznie ponad 3,5 km dróg wewnętrznych.