Dzień otwarty w przedszkolu w Strachocinie

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie realizuje projekt finansowany przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Jednym z zadań zawartych w projekcie było zorganizowanie „Dnia Otwartego” dla rodziców i dzieci w dniu 25.09.2018r. W punkcie przedszkolnym stawili się prawie wszyscy zaproszeni rodzice. Zostali powitani przez dzieciaki wesołą piosenką, a następnie uczestniczyli we wspólnej zabawie. Głównym celem imprezy i projektu była integracja rodziców, dzieci i nauczycieli.[fb_button]

Każde dziecko wraz z rodzicem odbijało ręce zamoczone w farbie na naszkicowanym pniu drzewa, na znak przynależności do wspólnej grupy, bawili się  przy użyciu chusty animacyjnej m. in. w bilard, przerzuć piłkę oraz tulipan.

W międzyczasie rodzice podziwiali galerię prac plastycznych wykonanych przez swoje pociechy. Wspólnie spędzony czas upłynął szybko.