Dzień patrona gimnazjum w Niebieszczanach i ślubowanie klas pierwszych

We wtorek 18 października 2016 r. Gimnazjum w Niebieszczanach obchodziło święto Patrona Szkoły – bł. Księdza Bronisława Markiewicza. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Niebieszczanach odprawioną przez Ks. Proboszcza Janusza Dudziaka i Ks. Bartłomieja Brodziaka. 


Młodzież przedstawiła  bogaty program słowno – muzyczny prezentujący sylwetkę i dokonania  patrona szkoły. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę
w kościele, która uczyniła ich pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Po mszy zgromadzeni mieszkańcy oraz obecni w kościele zaproszeni goście uroczyście przemaszerowali do budynku szkolnego, gdzie  złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas, dyrektor SAPO Anna Liszka, radni Gminy Sanok: Wilhelm Kotlarz i Zbigniew Morawski, radny powiatu i sołtys Niebieszczan – Marian Czubek, komendant gminnego zarządu OSP – Grzegorz Klecha, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku – Robert Korona, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach – Marian Proćko.

Nie zabrakło ciepłych słów ze strony Pani Wójt – Anny Hałas, która pogratulowała pierwszoklasistom oraz życzyła aby każdy dzień w tej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

Należy dodać, że powyższa uroczystość odbyła się dzięki zaangażowaniu
w jej sfinalizowanie dyrektor gimnazjum Danucie Sieczkowskiej, nauczycieli, rodziców, księży oraz  uczniów, którzy  pragną żyć zgodnie z zasadami wytyczonymi przez patrona swej szkoły.