E-dowody

Od 4 marca można składać wniosek o wydanie e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. W pierwszym dniu uruchomienia usługi, do godz. 13.00, urzędy w Polsce zarejestrowały ok. 11 tys. podań, z tego ok. 1,5 tys. wpłynęło elektronicznie. W gminie Sanok w ciągu trzech dni złożono 27 wniosków o e-dowód.

Czym jest e-dowód?

Zewnętrznie przypomina dotychczasowy dowód osobisty. Wyróżnia go jedynie numer CAN zamieszczony na pierwszej stronie dokumentu oraz zapisany w kodzie kreskowym na stronie drugiej. Numer CAN jest niezbędny, jeśli chcemy skorzystać z elektronicznej funkcji e-dowodu oraz zabezpieczyć dokument przed odczytaniem danych zapisanych w elektronicznej warstwie przez nieuprawnione osoby.

 

Kody PIN i PUK

Chcąc używać elektronicznych funkcji e-dowodu, musimy ustalić kod PIN. Do logowania wymagany jest PIN1 (zawierający 4 cyfry), zaś do składania podpisu osobistego – PIN2, składający się z 6 cyfr.

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie osobisty podpis.

Wnioskodawcy otrzymują również kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku jego zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIK.

Zalety e-dowodu

E-dowód działa bezdotykowo, co oznacza, że wystarczy tylko zbliżyć go do czytnika. Ponadto umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów. Profil osobisty jest zamieszczany w dowodzie osobistym u osób powyżej 13. roku życia.

Miejsca składania wniosków

Wnioski o wydanie dokumentu z warstwą elektroniczną można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania oraz przez Internet (więcej informacji znajduje się na stronie www.obywatel.gov.pl).

Proces wymiany dowodów osobistych będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Wymiana dotychczasowego dowodu na e-dowód jest bezpłatna, ale niekonieczna, jeśli posiadamy jeszcze ważny dokument.

Wniosek o wydanie e-dowodu

Nowy wniosek poszerzony jest o powód ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Składając wniosek online, warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie.

Ciekawą funkcją e-dowodu jest możliwość jego zawieszenia na maksymalnie 14 dni, jeśli nie jesteśmy pewni, czy zgubiliśmy dokument w domu, czy został nam skradziony. Jeśli po tym terminie nie cofniemy zawieszenia, nasz e-dowód zostanie automatycznie unieważniony.

Wniosek o zawieszenie/odwieszenie dowodu można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub przez Internet.

Warto wiedzieć!

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. W dalszym ciągu potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróżny.

W przypadku kradzieży lub zgubienia e-dowodu należy ten fakt zgłosić w urzędzie gminy, przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl lub policji. Zostanie on natychmiast unieważniony. Kradzież dokumentu zgłaszamy również w dowolnym banku.

Zabezpieczenia dokumentu przed fałszowaniem

Poniżej znajduje się wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Pliki do pobrania