e-Usługi Powiatu Sanockiego: uruchomiono Portal Interesanta dla mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje o uruchomieniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu. Oprócz działających już:

Portalu mapowego (umożliwiającego przeglądanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej)
Portalu Geodety (usługi przeznaczonej dla wykonawców prac geodezyjnych) uruchomione zostały:
Portal Interesanta – skierowany do MIESZKAŃCÓW, FIRM ……..– usługa umożliwiająca zamawianie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, takich jak: kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, baz danych i raportów ewidencji gruntów i budynków, baz danych BDOT500 i GESUT… – z usługi można skorzystać logując się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, lub składając wniosek o założenie konta (wniosek do pobrania na stronie).

Z uwagi na stan pandemii COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu zachęcamy do korzystania z e-usług i załatwianie spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Adres do e-usług: https://sanocki.webewid.pl/
W zakładce „Wnioski” znajdują się formularze wniosków o założenie konta.

Pod adresem:
https://sanocki.webewid.pl/dokuweb/doku.php znajdują instrukcje korzystania z portali

Wnioski o założenie konta należy przesyłać na adres: podgik@powiat-sanok.pl

Informacje na temat portali można uzyskać pod nr. tel. 134657606  lub mailowo: podgik@powiat-sanok.pl

 

 

 

 

 

 

informacje nadesłane