E-usługi w gminie Sanok

Projekt: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”.[fb_button]

W dniu 26.09.2016 r. gmina Sanok podpisała umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego.

W ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 gmina Sanok wraz z gminą Besko i Solina uzyskały dofinansowanie w wysokości  1 250 417,99 PLN, wartość całego projektu wynosi 1 476 984,00 PLN.

Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego (dalej: ISP) przez gminy Sanok, Besko i Solina. Projekt ma na celu poprawę zarządzania   i uzyskania oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. E-usługi publiczne będą dotyczyć  głównie często załatwianych spraw.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadnia: rozbudowa i aktualizacja systemów dziedzinowych oraz zakup oprogramowania, opracowanie i wdrożenie portalu e-należności, opracowanie  i wdrożenie portalu sprawozdawczości jednostek i portalu umożliwiającego składanie deklaracji VAT dla jednostek podległych gminy, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej (IP) w obszarach: gospodarka przestrzenna, drogi, mosty, znaki , ewidencja adresowa, turystyka, gminna ewidencja zabytków, wybory, tereny inwestycyjne, trasy/punkty odbioru odpadów, nieruchomości/mienie. Uruchomienie portalu mapowego i udostępnienie zdigitalizowanych zasobów, wielokanałowy system informacji, który umożliwi świadczenie e-usług dla mieszkańców z obszaru podatków i opłat lokalnych z obsługą e-należności, świadczenie e-usług z obszaru IP. i partycypacji społecznej, umożliwienie świadczenie usług informacyjnych o szerokim zakresie tematycznym przy wykorzystaniu wielu kanałów (poczta elektroniczna, sms, aplikacje mobilne i inne), planowana jest rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.

Uruchomienie e-usług szkół gminy Sanok w ramach zadania planowane są następujące zadania: zakup oprogramowania e-dziennik oraz jego  wdrożenie. W ramach zadania planowana jest ponadto rozbudowa infrastruktury sprzętowo-systemowej, zakup 10 sztuk notebooków do obsługi e-dziennika, rozbudowa sieci bezprzewodowej w Zespole Szkół – Gimnazjum w Trepczy, realizacja zadania pozwoli na świadczenie usług dziennika elektronicznego przez Zespół Szkół – Gimnazjum  w Trepczy.

Zadanie będzie realizowane od września 2016 roku do marca 2018 roku.