“Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Audycja w radio Fara o projekcie Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

O Projekcie SP w Niebieszczanach  w Radiu: Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach uczestniczyła w realizacji projektu “Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka: wezwanie do troski o wspólny dom – ziemię, która ma przedkładać się na lokalne działania ekologiczne.

Organizatorem projektu był Caritas Polska, a sam projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po uzyskaniu akceptacji komisji konkursowej w czerwcu 2020 roku, uczniowie pod opieką koordynatora przystąpili do jego realizacji. Zespół projektowy przygotował i zrealizował szkolny projekt “Gdzie podziało się czyste powietrze”. W ramach projektu pozyskano fundusze w wysokości 4 tyś. złotych, na jego realizację. Celem głównym szkolnego projektu, realizowanego na terenie miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła, było zbadanie czy oddychamy czystym powietrzem. Ważnym celem było też zaangażowanie najmłodszych uczniów w jego realizację oraz dokonanie oceny, czy rozwój przemysłu i zmiany w sposobie gospodarowania, wypływają na zanieczyszczenie powietrza.
W ramach realizacji zadań projektowych powstała strona internetowa, zakupiono laptopy i posadzono drzewa przy szkole. To tylko niektóre z podejmowanych działań. O całym przedsięwzięciu koordynator projektu powiedziała na falach Radia Fara.

Zapraszamy do wysłuchania tej relacji.

 

źródło: materiał nadesłany