Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – bezpieczniej w podróży

Zanim wyjedziemy na wakacje, warto wyrobić sobie Euopejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ nikt nie wybiera, gdzie i kiedy zachoruje.
Darmowa karta, która zapewnia dostęp do niezbędnych, dostarczanych przez państwo usług medycznych podczas tymczasowego pobytu w dowolnym państwie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. dzięki temu będziemy mogli liczyć na opiekę na takich samych warunkach i w takiej samej cenie, jak ubezpieczeni obywatele państwa, w którym przebywamy.
Karty w Polsce wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do czego NIE służy karta?

Karta dotyczy wyłącznie opieki medycznej, która jest konieczna podczas pobytu za granicą – nie jest wydawana po to, żeby celowo korzystać z zagranicznej służby zdrowia. Nie jest też alternatywą dla ubezpieczenia turystycznego. Nie obejmuje prywatnej opieki medycznej oraz kosztów związanych z powrotem do domu, albo stratą bagażu.

 

 

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/pe_2019/192563/Europejska-Karta-Ubezpieczenia-Zdrowotnego—bezpieczniej-w-podrozy

Fot. PE