Finał XIX Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

Koniec roku szkolnego to dla wielu uczniów nie tylko okres wytężonej nauki i zdobywania jak najlepszych ocen, ale również czas zmagań w ostatnich etapach konkursów i olimpiad przedmiotowych. Finał jednej z nich, XIX Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, odbywał się w tym roku w Strachocinie, miejscu urodzenia bohatera bieżącej edycji olimpiady.

Organizatorzy – Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej i Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Miejsca Piastowego, przy współpracy z Parafią i Szkołą Podstawową w Strachocinie – zaprosili uczniów do zapoznania się z niezwykłą postacią, wielkim Polakiem i patronem naszej Ojczyzny, św. Andrzejem Bobolą.

 

W olimpiadzie na wszystkich szczeblach wzięło udział około 4000 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Do finału zakwalifikowało się 36 uczestników.

W pierwszej części zmagań finałowych młodzież miała za zadanie rozwiązać test przygotowany przez organizatorów. Pozwoliło to wyłonić grono dziesięciu najlepszych olimpijczyków, którzy po mszy św. odprawionej w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli i koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, przystąpili do rywalizacji o najlepsze miejsca. Ta część finału miała charakter otwarty. Uczniowie odpowiadali ustnie wobec jury i zgromadzonej publiczności na wylosowane przez siebie pytania, dając przy tym świadectwo o posiadanej przez siebie ogromnej wiedzy o bohaterze olimpiady, św. Andrzeju Boboli. Seria trzech pytań pozwoliła na ustalenie ostatecznej listy miejsc pośród  dziesięciu finalistów, wśród których znalazła się również uczennica Szkoły Podstawowej w Strachocinie, Sandra Milecka, zajmując bardzo wysokie siódme miejsce.

Najlepsza piątka w nagrodę pojedzie w pielgrzymce do Rzymu, kolejna piątka otrzymała wysokiej klasy rowery, a pozostali upominki. Wystąpienia przedstawicieli władz państwowych i kościelnych oraz wspólna agapa zakończyły tegoroczną Olimpiadę Wiedzy o Wielkich Polakach.

Organizatorzy Olimpiady składają serdeczne podziękowania kustoszowi Sanktuarium św. Andrzeja Boboli – Ks. Prałatowi Józefowi Niżnikowi i na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Cecuły całej społeczności Szkoły Podstawowej w Strachocinie za pomoc przy organizacji olimpiady. Niech św. Andrzej Bobola wyprasza potrzebne łaski i inspiruje do podążania drogą ku świętości.