Fundacja JAGODA zaprasza do udziału w naborze wniosków II edycji Projektu OSP Firebag

Projekt skierowany jest do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Polski. Nabór wniosków prowadzony jest od 19 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej dostępnej jako załącznik.
Celem projektu jest: doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w medyczny zestaw ratunkowy – torby PSP R1 oraz zestawy opatrunków hydrożelowych na oparzenia.

Termin naboru od 19-04-2021 do 30-04-2021

Zgłoszenia przyjmowane będą od Prezesów Jednostek OSP.

  • W kwalifikacji zgłoszeń do projektu nie będą stosowane kryteria punktacji.
  • Kryteria punktacji stosowane będą wyłącznie przy rozliczaniu projektu.

    Jednostki OSP, które osiągną 3 najwyższe wyniki otrzymają w ramach projektu dodatkowe granty od Organizatora.

  • Grant I stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 3000,00 PLN
  • Grant II stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 1000,00 PLN
  • Grant III stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 500,00 PLN

 

Regulamin oraz dokumenty -> zakładka https://www.fundacja-jagoda.pl/kampania-spoleczna-osp-firebag/