Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wsparła finansowo OSP w Strachocinie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie pozyskała dofinansowanie z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Kwota wsparcia w wysokości 50 000,00 zł zostanie przeznaczona na przeprowadzenie kolejnego etapu rozbudowy budynku remizy.

Kontynuacja prac wykończeniowych wewnątrz budynku obejmie wykonanie stropów wraz z dociepleniem, montaż drzwi i centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. Całość zadania zamknie się w kwocie 58.610,23 zł a pozostałe środki stanowią wkład własny jednostki oraz Gminy Sanok. Termin realizacji inwestycji upływa końcem września br.