Gabinety pielęgniarek i dentystów wrócą do szkół

Rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Oznacza to, że organy prowadzące szkoły będą musiały zapewnić gabinety profilaktyki zdrowotnej dla pielęgniarek i higienistek oraz stomatologów.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkołach bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ placówki oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W szkołach opiekę sprawować będą pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz stomatolog, pod warunkiem braku sprzeciwu rodziców i pełnoletnich uczniów.

Miejscem realizacji świadczeń zdrowotnych będzie gabinet w szkole, zlokalizowany poza szkołą lub dentobus.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

 

Fot. pixabay.com