Garaż w budynku OSP Bykowce w nowej odsłonie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bykowcach pozyskała 20 000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. “Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W ramach zleconych prac wykonano remont pomieszczenia garażowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bykowcach obejmujący m.in. wykonanie szpachlowania i malowanie ścian i sufitów, wykonanie włazu ze schodami na strych, rozbiórkę istniejącej posadzki, wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z malowaniem farbą epoksydową, a także montaż wyłączników i lamp.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi warunki pracy ulegną znacznej poprawie. Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu druhowie z OSP w Bykowcach będą mieli zapewnione lepsze warunki funkcjonowania jednostki oraz utrzymania gotowości bojowej – mówi Wójt Gminy Sanok Anna Hałas.

Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 33 000,00 zł, z czego 20 000 zł pozyskano ze środków zewnętrznych, natomiast reszta kwoty ponad 12 800 zł to środki pochodzące z budżetu Gminy Sanok.

Zdjęcia: nadesłane