Gmina Sanok bez smogu – 85% dofinansowania na wymianę kotła

W dniach od 27 lipca do 29 lipca 2018 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami naszej gminy w ramach przygotowań do złożenia projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”. Gmina Sanok przymierza się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza  PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji  (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek).

Spotkania odbyły się w: Mrzygłodzie, Załużu, Markowcach, Strachocinie i Jurowcach.

Podczas spotkań omówiono:

– rodzaje instalacji (kotły na ekogroszek, pellet, gazowe itp.),

– zakres prac finansowanych z projektu oraz poziom dofinansowania,

– warunki uczestnictwa w projekcie (deklaracja uczestnictwa).

Projekt jest skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Sanok.

Warunki udziału w projekcie

  1. Lokalizacja nieruchomości, na której ma być wymieniony kocioł – na terenie Gminy Sanok,
  2. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być wymiana – posiadane prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku   (okres trwałości projektu),
  3. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy.
  4. W budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne itp.)
  5. W ramach zadania koniecznie trzeba zlikwidować stary kocioł/piec.
  6. Pozytywna weryfikacja techniczna budynku.

W ramach projektu można wymienić stare urządzenie ogrzewające budynek (start kocioł na paliwo stałe, piec, kuchnię, ogrzewacz typu koza) na nowe ekologiczne urządzenie – kocioł gazowy, kocioł opalony biomasą, automatyczny kocioł na ekogroszek.

 

Przyjmowanie deklaracji (wniosków) do udział w projekcie:

Urząd Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, pok. 504, 511 piętro V

od 1 sierpnia do 17 sierpnia 2018 r.

Przyjmowanie zleceń na weryfikację techniczną:

Urząd Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, pok. 504, 511 piętro V

od 27 lipca do 10 sierpnia 2018 r.

Dokumenty do pobrania  oraz niezbędne informacje na stronie www.gminasanok.pl

lub w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 pok. 504, 511, tel. 134656551 wew. 101, 105

Chcesz wymienić stary piec?

Możesz pozyskać dotację do 85%

PROJEKT REGULAMINU

Informacja na stronę