Gmina Sanok bez smogu – przetargi na montaż nowych kotłów ekologicznych

Gmina Sanok ogłosiła przetargi na dostawę i montaż nowych ekologicznych kotłów dla mieszkańców gminy w ramach projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”.
W ramach dwóch zadań zamontowanych zostanie 44 kotły gazowe, 45 kotłów opalanych biomasą oraz 6 kotłów na ekogroszek oraz 35 zasobników na wodę użytkową. Wszystkie urządzenie będą spełniać najwyższe standardy ekologiczne.

Projekt  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Czysta Energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1. Realizacja Planów Niskoemisyjnych oraz Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

 

Przewidywany termin otwarcia ofert na wymianę kotłów:

  • opalanych gazem i biomasą został wyznaczony na 21 maja 2020 r.,
  • opalanych ekogroszkiem – na 27 maja 2020 r.

Wsparcie dla mieszkańców biorących udział w projekcie wynosi 85 % kosztów netto dostawy i montażu urządzeń.

Wszystkie kotły zostaną zamontowane do końca 2020 r.