Gmina Sanok bez smogu

 

Wójt Gminy Sanok zaprasza mieszkańców Gminy Sanok na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania do wymiany tradycyjnych kotłów grzewczych na wysokosprawne kotły gazowe, na pellet lub ekogroszek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek).

Spotkania odbędą się w:

Wiejskim Domu Kultury w Mrzygłodzie – piątek 27 lipca – godz.  1800

Wiejskim Domu Kultury w Załużu – sobota 28 lipca – godz. 1500

Wiejskim Domu Kultury w Markowcach – sobota 28 lipca – godz. 1800

Wiejskim Domu Kultury w Strachocinie – niedziela 29 lipca – godz. 1230

Wiejskim Domu Kultury w Jurowcach – niedziela 29 lipca – godz. 1530

Na spotkaniach zostaną omówione:

– rodzaje instalacji (kotły na ekogroszek, pellet, gazowe itp.),

– zakres prac finansowanych z projektu oraz poziom dofinansowania,

– warunki uczestnictwa w projekcie (deklaracja uczestnictwa).

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Sanok, 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23, pok. 504 –  V piętro, tel. 13 4656551 w.101

DEKLARACJA

DEKLARACJA

Dowód wpłat za weryfikację techniczną

Zlecenie weryfikacji Gmina Sanok

GMINA SANOK PREZENTACJA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI (22-07)


Masz pytania? Napisz do nas:

[contact-form-7 id=”11586″ title=”Wymiana PIeca”]

Pliki do pobrania