Gmina Sanok inwestuje w sport

Środki w kwocie 500 000,00 zł pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły na zakończenie prac związanych z modernizacją stadionu sportowego w miejscowości Pisarowce oraz wykonanie budynku zaplecza socjalno-sanitarnego i miejsc parkingowych w ramach kompleksu EURO-BOISKO w miejscowości Pakoszówka.

Modernizacja stadionu sportowego w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na euroboisku w Pakoszówce

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z rozwojem kultury, sportu i rekreacji w Pisarowcach poprzez modernizację boiska sportowego, a w Pakoszówce poprzez rozbudowę infrastruktury na euroboisku.

Zakres projektu: Polepszenie stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na euroboisku w Pakoszówce poprzez budowę zaplecza socjalnego, budowę chodnika i parkingu oraz Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z montażem piłochwytów i trybun.

Wartość całkowita inwestycji: 1 178 597,16 zł

Źródło dofinansowania oraz wysokość dofinansowania: PROW 2007-2013 kwota dotacji: 500 000,00 netto

Pisarowce

15 sierpnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie gruntownie zmodernizowanego stadionu piłkarskiego. Uroczystość wiązała  się z jubileuszem 65-lecia powstania klubu LZS Pisarowce,  którą kontynuuje obecnie z dużymi sukcesami Ludowy Klub Sportowy Pisarowce.

„Udało się zakończyć budowę obiektu sportowego w Pisarowcach, co pozwoliło w obecnym sezonie piłkarskim wprowadzić zawodników na nową murawę. Nowa wykonana trybuna wraz z dojściami i odpowiednimi zabezpieczeniami pozwala na śledzenie widowisk sportowych w komfortowych warunkach. Obiekt za bramkami wyposażony został w piłkochwyty” –relacjonuje Łukasz Mendyka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Dodatkowo dzięki wyasygnowaniu własnych środków, płytę boiska wyposażono w nowoczesny system nawodnieniowy i wykonano nowe ogrodzenie obiektu. Na potrzeby kompleksu wykonana została również nowa szatnia wyposażona w węzeł sanitarny.

Pakoszówka

Nowego wyglądu nabrał również obiekt sportowy w Pakoszówce. W miejscu tymczasowego budynku szatniowego powstał obiekt szatniowo-sanitarny o wysokim standardzie wyposażony w pomieszczenia szatni dla obydwu drużyn z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia dla sędziów z węzłem sanitarnym, pomieszczenia biurowe dla obsługi oraz pomieszczenie magazynowe. Dodatkowo obiekt wyposażony jest w ogólnodostępne toalety zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.

Biorąc pod uwagę fakt, że płyta boiska poddana została również zabiegom pielęgnacyjnym kompleks nabrał całkowicie nowego blasku.

Każdy ze zrealizowanych obiektów umożliwia prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z wymaganiami PZPN.

„Nie pozostaje nic innego jak tylko się cieszyć, że infrastruktura sportowa z roku na rok ulega znaczącej poprawie. Stadion w Pisarowcach oraz Euroboisko w Pakoszówce cieszą się dużym powodzeniem wśród adoratorów sportu w naszej gminie” –mówi Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok.