GMINA SANOK ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

I N F O R M A C J A

GMINA SANOK PROPONUJE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NIEODPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (PŁYT ETERNITOWYCH FALISTYCH I PŁASKICH).

JEŚLI ZMIENIŁEŚ POKRYCIE DACHOWE NIE ZWLEKAJ I ZŁÓŻ WNIOSEK A MY POKRYJEMY KOSZTY ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA POWSTAŁEGO ODPADU.
NIE WYKORZYSTUJ GO PONOWNIE – NIE UTWARDZAJ DRÓG, NIE WYWOŹ DO LASU!!!!!!!

NIE ZWLEKAJ, ZŁÓŻ WNIOSEK DO  28.02.2018 r.


WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL.: 13 46 56 563

Pliki do pobrania