Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w projekcie „Lokalny Animator Sportu 2021” na zajęcia na Orlikach w Prusieku i w Trepczy!

1676 Boisk Orlik i 2506 Animatorów, którzy będą na nich prowadzić zajęcia. Tak wyglądają liczby projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2021.
Do udziału w projekcie aplikowało 1818 Orlików. Wnioski złożone przez Gminę Sanok na Orliki w Prusieku i w Trepczy znalazły się na liście szczęśliwców, które spełniły wszystkie wymogi formalne zgodne z regulaminem projektu i otrzymały dofinansowanie!

Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Do zobaczenia na gminnych boiskach Orlik w Trepczy i w Prusieku! 🙂

 

 

 

 

źródło: projektorlik.pl