Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w 2021 roku na realizację projektu w miejscowości Liszna!

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Lisznej! Gmina Sanok znalazła się na liście rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2021-2025 na rok 2021 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi i otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł !!
W ramach pozyskanych środków, Gmina Sanok zrealizuje zadanie pn. “Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni”.

Projekt jest inicjatywą społeczności wsi Liszna. EKO ALTANA pełnić będzie m.in. funkcje edukacyjne, integracyjne, rekreacyjno-sportowe, co ma szczególne znaczenie w kontekście walorów przyrodniczych miejscowości związanych z występowaniem obszaru chronionego NATURA 2000.
Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. W pierwszym etapie zostanie wykonana altana wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem „zielonej” przestrzeni. Kolejno plantowanie terenu pod osadzenie ławek parkowych, wykonanie drewnianej obudowy studni betonowej, zamontowanie budek lęgowych i karmników dla ptaków, drewnianych domków dla owadów i jeży, zasadzone zostaną krzewy ozdobne iglaste i liściaste, a także staną drewniane donice do nasadzenia ziół.

Realizacja tej części projektu umożliwi kolejno pracę mieszkańcom, którzy wykonają „plenerowy zielnik” z rozsady własnych sadzonek (wieloletnie zioła i przyprawy typu tymianek, mięta, oregano, macierzanka, rozmaryn, jałowiec, szałwia, melisa) wraz z ich opisem w języku polskim i po łacinie. Rozkwitnie także żywa architektura wykonana z roślin typu powój czy bluszcz. Dodatkowo powstanie palenisko z rusztem na trójnogu, gdzie będzie można rozpalić ognisko i upiec kiełbaski lub przygotować potrawy z kociołka.

Końcowym zadaniem realizacji projektu będzie organizacja i przeprowadzenie plenerowej imprezy integracyjnej. Dzięki temu realizowane działania zyskają dodatkową promocję, a miejscowość Liszna będzie mogła szerzej informować o szczególnych atutach przyrody i mikroklimatu regionu.

Całkowity koszt realizacji zadania Gminy Sanok wynosi 24 581,27 zł