Gmina Sanok otrzymała promesę na przebudowę drogi w Pisarowcach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W ramach podziału ministerialnych środków, Gmina Sanok otrzyma fundusze na remont drogi gminnej w miejscowości Pisarowce. Dotacja w wysokości 130 tys. zł przekazana zostanie gminie po podpisaniu umowy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim.

Jest to kolejne dofinansowanie z budżetu państwa przyznane na modernizacje dróg na terenie gminy Sanok. W 2017 roku ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowano drogę w Płowcach i Lalinie.