Gmina Sanok otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych wspierający rozwój samorządów

3 mln zł dla Gminy Sanok!!!! Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła rozstrzygnięcia wniosków składanych do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego Gmina Sanok otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 3 mln zł z przeznaczeniem na budowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości SANOCZEK.  To kolejny, ważny krok dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Sanok.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

  • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce);
  • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:

4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – rozstrzygnięty oraz 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, oraz koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Serdecznie dziękujemy

Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Pani Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart,
Panu Europosłowi Bogdanowi Rzońcy oraz Panu Posłowi Piotrowi Babinetz
za wspieranie naszych działań.