Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do terenów rolnych

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 92 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Mrzygłód i Strachocina. Pozyskane środki pozwolą na poprawę stanu technicznego dwóch dróg w Strachocinie i jednej w Mrzygłodzie. Łącznie zostanie wyremontowane 1,82 km dróg. Zakończenie robót planowane jest na październik 2020 r.
Pozyskane dofinansowanie na realizację w/w zadania Gmina Sanok pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach programu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

DROGA POSCALENIOWA – MRZYGŁÓD

 

DROGI POSCALENIOWE- STRACHOCINA