Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w ramach II etapu “Uniwersytetu Samorządności”

16 podkarpackich gmin otrzyma w lipcu wsparcie finansowe w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.
Samorząd województwa podkarpackiego na ten cel przeznaczył przeszło 210 tysięcy zł. To wyjątkowa w skali kraju Inicjatywa realizowana w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” została uruchomiona w 2019 roku. W ramach zakończonego I etapu w drodze konkursu wybrano 16 gmin, leżących w odrębnych powiatach.

Dzięki przyznanej pomocy finansowej jej Beneficjentom udało się zrealizować  zadania inwestycyjne związane z przygotowaniem infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia planowanych form edukacyjnych. Na realizację koncepcji „Uniwersytet Samorządności” Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył wówczas kwotę w wysokości 230 tys. zł. Pozwoliła ona na dostosowanie 16 obiektów do celów edukacyjnych w tradycyjnych miejscach integracji społeczności lokalnej takich jak: w wiejskie domy kultury, świetlice, budynki OSP.
Otrzymana pomoc finansowa, pozwoli na zorganizowanie w każdym z 16 powiatów, co najmniej 4 bezpłatnych i ogólnodostępnych szkoleń wpisujących się w główne  bloki tematyczne Programu.

W ramach pozyskanych środków Gmina Sanok zrealizuje projekt pod nazwą „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych” cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem.

 

 

 

źródło informacji: www.podkarpackie.pl