Gmina Sanok pozyskała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego! Tym razem w programie “GAZ-SYSTEM dla edukacji”

Wychodząc naprzeciw problemom związanym ze zdalnym nauczaniem dzieci w trakcie epidemii, a co za tym idzie szeregiem trudności związanych z ilością  i jakością posiadanego sprzętu komputerowego, dostępem do Internetu lub po prostu jego brakiem, Spółka Gaz-System uruchomiła program edukacyjny pn. “GAZ-SYSTEM dla edukacji”.
Program ten skierowany jest do 25 lokalnych samorządów, a Gmina Sanok jest jednym ze szczęśliwców mogących wziąć w nim udział. Dzięki podpisanej umowie otrzymaliśmy 30 000 zł dofinansowania na zakup m.in. laptopów, tabletów, słuchawek oraz routerów z mobilnym Internetem. Zakupiony sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów z czterech szkół terenu Gminy Sanok tj. SP w Strachocinie, SP w Falejówce, SP w Pakoszówce oraz
SP w Prusieku
.

Po zakończeniu zdalnego nauczania, pozyskany sprzęt trafi do szkół i będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych. Jest to już kolejny program realizowany przez Gminę Sanok mający na celu wspieranie uczniów w trudnym czasie epidemii i umożliwiający im zdalną naukę.

GAZ-SYSTEM wspiera placówki szkolne w wielu obszarach. W ciągu ostatnich 3 lat spółka przeprowadziła ponad 200 warsztatów edukacyjnych, podczas których prezentowane były w formie eksperymentów naukowych właściwości gazu ziemnego oraz korzyści stosowania tego surowca w produkcji energii i ciepła. Do tej pory w warsztatach udział wzięło prawie 5 tys. uczniów. Każdego roku spółka kieruje też wsparcie do najmłodszych przekazując im wyprawki szkolne na rozpoczęcie roku. W minionych 3 latach GAZ-SYSTEM obdarował ponad 8 tys. pierwszoklasistów oraz najbardziej potrzebujących uczniów plecakami z wyposażeniem.

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Komunikat prasowy: GAZ-SYSTEM dla edukacji

Dziękujemy!

W imieniu uczniów z terenu Gminy Sanok serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za szlachetny pomysł utworzenia programu oraz jego realizację. Współpraca ze spółką GAZ-SYSTEM od wielu lat jest czystą przyjemnością i owocem wielu efektywnych działań.