Gmina Sanok wspomaga finansowo powiat sanocki

Gmina Sanok, jak co roku tak i w 2017, wsparła finansowo Powiat Sanocki. Bez pomocy naszego samorządu Starostwo Powiatowe nie byłoby w stanie wybudować chodnika w Trepczy czy przeprowadzić remontu mostu w Dobrej. Za zgodą Rady Gminy z budżetu Gminy Sanok przekazano Powiatowi Sanockiemu łącznie 400 621,51 zł.

Środki finansowe zostały przekazane na: remont mostu w Dobrej w wysokości 175 000,00zł, na budowę chodnika w Trepczy kwotę 212 621,51zł, gdzie wybudowano łącznie chodnik o dł. 238mb oraz zatokę autobusową przy drodze powiatowej Jurowce – Trepcza. Prócz środków finansowych przekazanych na inwestycje drogowe, Gmina Sanok wsparła finansowo także instytucje powiatowe, tj. SP ZOZ Sanok, przekazując kwotę 5000,00zł na prace remontowe dla oddziału otolaryngologicznego oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wspomagając zakup sprzętu ciężkiego w kwocie 8000,00zł. Ponadto Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu we współpracy z Gminą Sanok przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku alkogogle, narkogogle, maskotki Miś Policjant oraz opaski odblaskowe na łączną kwotę ok. 11 000,00zł. Przekazane wyposażenie zostało zakupione w ramach zrealizowanego projektu „Przestępczość? Nie dziękuję”, współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej również otrzymała odblaski i maskotki Miś Strażak.

Staramy się odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców, dbając o ich bezpieczeństwo czy to na drodze czy w szkole, stąd budowa chodnika w Trepczy czy długo oczekiwany remont mostu w Dobrej. Instytucje powiatowe także dbają o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i kiedy mamy możliwość wspomagamy ich pracę czy to środkami finansowymi czy rzeczowymi– podsumowuje Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.