Gmina Sanok z wysoką oceną pre-ratingową

Gmina Sanok uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale AAA a BBB+.

[fb_button]

Pre-rating to wstępna ocena analizy kondycji finansowej jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych. Ocena na poziomie inwestycyjnym oznacza bardzo dobry stan finansów publicznych Gminy Sanok.

W piśmie skierowanym do Wójta Gminy Sanok, Anny Hałas, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadz. UEP informuje – „Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Gminę Sanok. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznymi, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych”.

Badanie pre-ratingowe na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego wykonała agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

– Jest to  profesjonalna  i niezależna ocena agencji ratingowej, która potwierdza, że działania, które podejmujemy każdego dnia dla dobra Gminy Sanok, są skuteczne, odpowiedzialne  i rzetelne. Jest to dla mnie  ogromna satysfakcja – podsumowuje Anna Hałas Wójt Gminy Sanok

Pliki do pobrania