Gmina Sanok zakończyła realizację projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i  pieców”

 

Projekt  „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa III – Czyste Energia; działanie 3.3. – Poprawa Jakości Powietrza realizowany był w dwóch poddziałaniach:

Poddziałanie 3.3.1. – Realizacja Planów Niskoemisyjnych (projekt nr: RPPK.03.03.01-18-0003/18), w ramach którego wymieniono 80 szt. starych nieefektywnych kotłów i zamontowano 49 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych raz 31 szt. wysokiej klasy, ekologicznych kotłów na biomasę (pellet oraz zgazowujące drewno) z automatycznymi podajnikami.

Wartość projektu:            1 529 350,20 zł

Kwota dofinansowania:   1 172 311,50 zł 

Wkład własny:                     357 038,70 zł

 

Poddziałanie 3.3.2. – Redukcja emisji (projekt nr: RPPK.03.03.02-18-0003/18), w ramach którego wymieniono 6 szt. starych nieefektywnych kotłów i zamontowano wysokiej klasy kotły opalane ekogroszkiem z automatycznymi podajnikami.

Wartość projektu:            141 782,10 zł

Kwota dofinansowania:   108 647,00 zł

Wkład własny:                   33 135,10 zł