Gmina Sanok zakupiła 24 laptopy. Urządzenia zostaną wykorzystane do zdalnego nauczania z uwagi na epidemię koronawirusa

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Gmina Sanok wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o pozyskanie środków finansowych na doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym – ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC- „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Jeszcze przed zapadnięciem decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Wójt Gminy Sanok – Pani Anna Hałas podpisała zamówienie na zakup laptopów i oprogramowania, które w obecnej sytuacji szkół, związanej z pandemią koronawirusa, stały się koniecznym urządzeniem do nauczania na odległość.

Zgodnie z zasadami naboru wniosków, mogliśmy jako gmina pozyskać grant w maksymalnej wysokości 70 tys. zł., za które to środki zostanie sfinansowany zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem do gminnych szkół, w tym 11 laptopów z dostępem do internetu. W dniu 16 kwietnia Gmina Sanok otrzymała zakupiony sprzęt komputerowy.