Gmina Sanok złożyła wnioski o dofinansowanie na inwestycje w miejscowościach Liszna, Tyrawa Solna oraz Strachocina

Do 12 lutego gminy górskie mogły wnioskować o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje związane z usługami turystycznymi- na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.
Zgodnie uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program pomocy wynosi 1 mld zł.

 

 

W powyższym naborze Gmina Sanok złożyła 2 wnioski:

  1. “Przebudowa Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej” – obiekt muzealny prezentujący industrialny i kulturowy dorobek Ziemi Sanockiej oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie multimedialno- wystawiennicze.
  2. Budowa szlaku pieszo-rowerowego: Liszna-Tyrawa Solna” – szlak o długości 4,7 km, w tym 2,6 km przebudowa wraz z miejscem wypoczynkowym (wiata, stoły, ławy, kosze na śmieci).