Gmina Sanok złożyła wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 dla gmin popegeerowskich

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.
We wspomnianym naborze Gmina Sanok złożyła 3 wnioski o uzyskanie środków z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach: Bykowce, Stróże Wielkie i Pakoszówka.

 

Wniosek nr 1: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości STRÓŻE WIELKIE” sieć kanalizacji obejmuje budowę 1 730 mb kanalizacji grawitacyjnej i 503 mb tłocznej wraz z przepompownią. Projekt uwzględnia instalację fotowoltaiczną o mocy 2,4 kW wspierająca pracę przepompowni. Instalacja wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz emisję zanieczyszczeń. Planowane jest podłączenie 29 budynków.

Koszt inwestycji: 594 569,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: marzec 2022 r.
Data zakończenia inwestycji: grudzień 2022 r.

Wniosek nr 2: “Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości PAKOSZÓWKA i STRÓŻE WIELKIE” – planowana jest budowa 25,55 km sieci. Zostaną wykonane dwie hydrofornie w Pakoszówce oraz hydrofornia ze zbiornikiem wody pitnej w Stróżach Wielkich. Ponadto przewiduje się montaż 3 szt. instalacji fotowoltaicznej  o mocy 2,4 kW każda, wspierającej funkcjonowanie układu sieci wodociągowej. Planowane jest przyłączenie 170 budynków mieszkalnych.

Koszt inwestycji: 2 797 394,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: marzec 2022 r.
Data zakończenia inwestycji: listopad 2022 r.

Wniosek nr 3: “Przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w miejscowości BYKOWCE” przebudową zostanie objętych 15 ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Łany, Tarnowieckiej, Ogrodowa, Różana, Polanki, Zaremby, Kościelna, Jasna, Marii Spanily, Sanowa, Piaskowa, Zielona oraz Źródlana. Łączna długość ulic to 5,16 km. Projekt obejmuje wykonanie dodatkowo oświetlenia ulicznego w ilości 26 sztuk latarni z energooszczędnymi oprawami LED.

Koszt inwestycji: 1 607 937,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: lipiec 2021 r.
Data zakończenia inwestycji: październik 2022 r.