GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Telefon: 13 465 65 72

1. Anna Arczewska

2. Grzegorz Ciupka

3. Katarzyna Ciupka

4. Maria Józefek

5. Lucyna Florczak

6. Teresa Koczeń

7. Anna Pańko

8. Alicja Zarotyńska