Graliśmy dla Syrii

12 października w Wiejskim Domu Kultury w Niebieszczanach odbył się koncert charytatywny dla dzieci wojny Syrii. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięli minister Beata Kempa, która koncert objęła honorowym patronatem, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, z-ca Wójta Paweł Wdowiak, radni i sołtysi z terenu naszej gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Na piątkowym koncercie zagrał Robert Handermander i Przyjaciele we współpracy z uczniami klasy II Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach, którzy pod okiem wychowawcy Barbary Sokół zaprezentowali scenę nawiązującą do sytuacji jaka ma miejsce w Syrii.

Cały dochód ze zbiórki przeprowadzonej podczas koncertu został przeznaczony na wsparcie ofiar, szczególnie dla dzieci, toczącej się od 2011 roku wojny w Syrii.

Trwający od 2011 roku konflikt w Syrii doprowadził do destabilizacji politycznej i gospodarczej kraju. Obecnie 13,5 mln osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Intensywne walki sprawiły, że ponad 10,5 miliona Syryjczyków zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów. Według raportu ONZ ponad połowa z nich to dzieci. Przeciągający się konflikt spowodował jeden z największych współczesnych kryzysów humanitarnych, przez co sytuacja w kraju stała się bardzo ciężka – brakuje żywności, wody, a także podstawowych środków higienicznych.