Honorowa srebrna odznaka dla Wójt Gminy Sanok Anny Hałas

W niedzielne popołudnie (21.02) w Kaplicy Św. Maksymiliana (przy I LO) w Sanoku została odprawiona harcerska msza św. w intencji harcerzy ZHP z racji przypadającego 22 lutego Dnia Myśli Braterskiej.
To szczególna data przypominająca o więzi braterstwa i przyjaźni łączącej wszystkie skautki oraz wszystkich niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, czy wyznania na całym świecie. Harcerstwo to piękna idea krzewiona na terenie całego kraju od ponad stu lat.  To więź i patriotyzm lokalny, który jest szczególnie widoczny na naszym terenie. W nawiązaniu do powyższej idei Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej przyznaje honorowe odznaki osobom szczególnie zasłużonym.

W tym roku, takim wyjątkowym wyróżnieniem została odznaczona wójt Gminy Sanok Anna Hałas, przyjmując honorową srebrną odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” za szczególną postawę i zaangażowanie w sprawy harcerskie przyczyniające się do umacniania Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Hufca. Odznakę wraz z dedykowaną legitymacją wręczyła Komendantka- phm. Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Maria Kurkarewicz wraz z Harcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego Jerzym Kwaśniewiczem.
Wójt Gminy Anna Hałas z sentymentem odniosła się do dawnych czasów harcerstwa i wartości, które w niej zaszczepiono. Podziękowała za wieloletnią, dobrą współpracę z Hufcem ZHP Ziemi Sanockiej, szczególnie za pomoc i wielkie zaangażowanie harcerzy we wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne, samorządowe i patriotyczne uroczystości. Otrzymana srebrna odznaka, to ogromne wyróżnienie, zaszczyt i honor.