I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 w formie korespondencyjnej

W związku z trwającym od marca 2020 r. stanem epidemicznym na obszarze całego kraju oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie rezygnuje z prowadzenia spotkania w formie tradycyjnej.

         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje:

                   I spotkanie ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY

            dla obszaru Natura 2000

            Dorzecze Górnego Sanu PLH180021

             odbędzie się w formie korespondencyjnej.

 

Miejsce wyłożenia dokumentacji:

1. Strona internetowa RDOŚ http://rzeszow.rdos.gov.pl/dorzecze-gornego-sanu-plh180021

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

Miejsce i termin składania uwag i wniosków:

od 31 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

  1. Pisemnie na adres: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38,
    35-001 Rzeszów;
  2. Faksem na nr: (17) 852 11 09;
  3. Mailowo na adres: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl;
  4. Ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie po uprzednim umówieniu wizyty pod nr tel. (17) 785 00 44

 

 

 

źródło: rzeszow.rdos.gov.pl

Pliki do pobrania