II edycja Rządowego Programu „KLUB”

 

W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 30 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie blisko 3 tys. klubów w całej Polsce!

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB”. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych. Wnioski można składać do 21 kwietnia 2017 r.

Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy:

  • działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia;
  • którego kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jaki w roku bieżącym, nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł.

Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych. Środki uzyskane w programie kluby sportowe mogą przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2142 kluby sportowe ze wszystkich województw. Dzięki środkom finansowanym z Ministerstwa Sportu i turystyki dofinansowano pracę 5 tys. szkoleniowców, którzy prowadzili zajęcia sportowe dla 130 tys. dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html