II TURA wyborów Prezydenta RP. Bitwa o wozy strażackie trwa!

Szanowni mieszkańcy Gminy Sanok

12 LIPCA

IDŹMY NA WYBORY!

 

 

 

Już w najbliższą niedzielę staniemy przed kolejną szansą zdobycia wozu strażackiego dla jednostek OSP
w Gminie Sanok!
Tym razem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże 49 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin o wielkości do 20 tys. mieszkańców, które w II turze wyborów prezydenckich wykażą się najwyższą frekwencją w danym województwie.

Mieszkańcy Gminy Sanok pełna mobilizacja!

Pomóżmy naszym strażakom zdobyć wymarzony wóz!

 

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy