III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” w Orelcu wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza do udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych:[fb_button]

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
  • mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych.
Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie Ekonomia społeczna – jako szansa na zatrudnienie i reintegrację zawodową w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego na przykładzie powstałych w tym roku pierwszych Przedsiębiorstw Społecznych.

Ponadto, III BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Termin: 14.10.2018 r.
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne) w terminie do dnia 28.09.2018 r.

Karta zgłoszeniowa

Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
„Wolontariusz Roku 2018”

„Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018”
„Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”.

Dokumenty do pobrania znajdują się na naszej stronie : http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/