Im trudniej, tym lepiej – OSP Niebieszczany w Przeglądzie Pożarniczym

Zachęcamy do lektury artykułu o naszych strażakach z Niebieszczan.

24-26_pp_niebieszczany_Layout_1