Informacja

Wójt Gminy Sanok informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Kościuszki 23 I piętro będą przyjmowane wnioski na:

– świadczenia wychowawcze (500+) pok. 103, 109

– świadczenia rodzinne pok. 103, 109

– dożywianie dzieci w szkołach pok. Pok. 106, 107, 108

Codziennie w godz. 8.00 – 14.00

Środa w godz. 8.00 – 17.00 [fb_button]

W terminie 1 – 15 września 2017r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne – I piętro pok. 102

Codziennie w godz. 8.00 – 14.00

Wnioski złożone po dniu 15 września pozostają bez rozpatrzenia.

Dochód uprawniający do otrzymania:

– Świadczenia wychowawczego –  za 2016r.

800,00 zł.- na osobę w rodzinie

1 200,00 zł.- na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne

– Świadczeń rodzinnych – za 2016r.

  674,00 zł.- na osobę w rodzinie

764,00 zł.- na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne

– Dożywianie dzieci w szkołach – za lipiec 2017r. (dochód brutto po odjęciu

składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek)

771,00 zł.- na osobę w rodzinie

Stypendia szkolne  za sierpień 2017r. (dochód brutto po odjęciu składek na

ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek)

   514,00 zł.- na osobę w rodzinie