Informacja dla mieszkańców: dokonywanie wpłat na konto

Szanowni mieszkańcy

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek

należy wpłacać na indywidualne konta podane na

  decyzjach podatkowych

oraz na zawiadomieniach o wysokości opłaty za odpady komunalne.

                  Informujemy, że konta PBS obowiązują do końca 2020 r.