Informacja dla mieszkańców miejscowości Mrzygłód

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oddział w Tarnowie, Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaśle informuje, że w związku z koniecznością wykonania robót remontowych na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Hermanowice – Strachocina w miejscowości Mrzygłód w dniu 10.09.2018r. od godziny 9:00 do 12:00 nastąpi opróżnienie gazociągu, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.[fb_button]