Informacja dotycząca kontroli segregacji odpadów komunalnych w Gminie Sanok

Szanowni mieszkańcy Gminy Sanok

Urząd Gminy Sanok informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. plastik, papier, szkło, metal, a także inne odpady, które powinny trafić do PSZOK-u.

 

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji oraz złożonymi deklaracjami nie będą podlegać odbiorowi!

  • Pojemniki lub worki, w których stwierdzono nieprawidłowości zostaną oznaczone specjalną NAKLEJKĄ.
    Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji.
  • Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
  • Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Podwyższona stawka opłaty w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów wynosi 44,00 zł osoba/miesiąc.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na koszty zagospodarowania odpadów!

Gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminę będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

 

Informacje o prawidłowej segregacji odpadów znajdziecie Państwo:

  • na stronie http://odpady.gminasanok.pl/ w zakładce INFORMACJE O ODPADACH;
  • w aplikacji ECO Harmonogram do pobrania bezpośrednio ze sklepu;
  • jak również można posiłkować się informacją umieszczoną na workach.