Informacja dotycząca przywrócenia możliwości wpłat na konta Gminy Sanok

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do informacji z dnia 17 stycznia 2020 r. dotyczącej przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, informujemy, że przywrócona została możliwość dokonywania wpłat na rzecz Gminy Sanok oraz jej jednostek organizacyjnych na dotychczasowe rachunki bankowe.