Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wójt Gminy Sanok informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach Programu priorytetowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wniosek powinny złożyć osoby zainteresowane odbiorem odpadów z działalności rolniczej obejmującej:

  • folię rolniczą,
  • siatkę i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 pok. 504 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530 do dnia 31.10.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 46 56 551 wew. 101.

Wniosek dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Sanok, a także w formie papierowej
w siedzibie Urzędu Gminy Sanok  pok. 504 oraz u sołtysów miejscowości.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku pod warunkiem uzyskania przez Gminę Sanok dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

Pliki do pobrania